Diensten

Wij bieden verschillende diensten aan, dit is ook mede afhankelijk van onze rol. Dit kan zijn als zaakwaarnemer, maar ook als intermediair (tussenpersoon). We maken een onderscheid tussen diensten voor sporters en diensten voor clubs.

Voor sporters

Algemene begeleiding

Onder algemene begeleiding verstaan we de begeleiding in het dagelijkse leven van een sporter. Het kan hierbij gaan om het vinden van woonruimte tot het afsluiten van abonnementen of het vinden van een dokter, school voor eventuele kinderen, et cetera. Wij zijn van mening dat een sporter alleen het maximale uit zijn/haar carrière kan halen als hij/zij zich hier volledig op kan focussen en zich niet laat afleiden door bijzaken.

Contractonderhandelingen

CONECTO SPORTS functioneert als intermediair gedurende de contractonderhandelingen. Onze taak is om te onderhandelen met de club en rekening te houden met de wensen van de sporter. Wij zijn van mening dat beide partijen (sporter maar ook de club) tevreden moeten zijn met het uiteindelijke opgestelde contract. Dit betekent dat wij de belangen van de sporter hebben behartigd maar dat we ook rekening houden met de mogelijkheden van de club in kwestie.

Transferbemiddeling

Wij kunnen door middel van ons netwerk een nieuwe club vinden voor onze spelers. Maar ook voor spelers van buitenaf, we zijn dan als intermediair actief, bijvoorbeeld op verzoek van een speler of zaakwaarnemer.

Carrièreplanning

Bij CONECTO SPORTS vinden wij het belangrijk dat een sporter zich bewust wordt van het feit dat je een carrière (gedeeltelijk) kunt plannen. Je moet doelen opstellen om jezelf te ontwikkelen. Wij stellen samen met de sporter doelen op en evalueren op gezette tijden of de doelen behaald zijn en zo niet waar dat aan heeft gelegen (onrealistische doelen, blessures, et cetera).

PR- & media advies

Het is voor een sporter ook belangrijk hoe de omgeving over jou denkt. Denk hierbij aan supporters, medewerkers bij de club en medespelers. Ook het geven van interviews voor de televisie en het praten met journalisten is onderdeel van het vak. Wij begeleiden en geven advies aan sporters in dit traject.

Sport(er) marketing

Sport(er) marketing en branding zijn relatief nieuwe termen in de sportwereld maar zijn in de steeds toenemende commercialisering in de sport niet meer weg te denken. CONECTO SPORTS begeleid haar sporters dan ook op dit gebied en geeft hierin advies en gaat op zoek naar overeenkomsten voor haar sporters.

Financiële- en juridische begeleiding

Als sporter is het ook belangrijk dat je op financieel en juridisch vlak wordt bijgestaan. Wij voorzien in deze behoefte. Wij beschikken over experts op het gebied van juridische- en financiële zaken.

Begeleiding na actieve carrière

Een leven na topsport, wat moet je doen als sporter na afloop van je carrière? Vaak wordt er gezegd dat sporters in een zwart gat komen. Wij zorgen ervoor dat de sporter aan een volgende stap in zijn carrière kan beginnen. Samen met de sporter gaan we kijken wat het beste bij hem/haar past.

Voor clubs

Scouting

Wij hebben een aantal spelers waarvan wij de zaakwaarnemer zijn of waar wij de belangen van behartigen middels een mandaat. Echter kunnen clubs ook contact met ons opnemen als ze voor een specifieke positie op zoek zijn naar een speler. Wij kunnen dan binnen onze netwerken een zoekopdracht starten aan de hand van een aantal criteria (die door de club en ons worden samengesteld, denk hierbij aan positie, leeftijd, lengte, nationaliteit, rechts/links/tweebenig, maximale salarisgrens, maximale transferbedrag, et cetera) of er een haalbare speler is die voldoet aan alle eisen van de club in kwestie.

(Interculturele) begeleiding

Als een club al een speler onder contract heeft uit een andere cultuur of op het punt staat om een speler uit een andere cultuur te kopen en de club zelf geen werknemers heeft die zich focussen op eventuele interculturele verschillen, kunnen zich problemen voordoen (botsing van culturen). Om dit tegen te gaan kunnen we een club en/of speler hierin begeleiden (ook als deze speler een andere zaakwaarnemer heeft). Onze begeleiding is dan enkel op intercultureel vlak. Deze begeleiding is altijd tweeledig: de speler moet zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, inclusief taal en de club moet begrip hebben voor de culturele verschillen en moet zich inleven in de interculturele waarden van de speler in kwestie. Zo ontstaat wederzijds begrip en zal een buitenlandse speler zich sneller aanpassen en ‘thuis’ voelen waardoor hij zich optimaal kan focussen op zijn carrière.

Samenwerking/kennisoverdracht

Wij beschikken over een netwerk waarin we afspraken kunnen regelen tussen clubs om te praten over mogelijke samenwerkingsverbanden, kennisoverdracht, het organiseren van een vriendschappelijke wedstrijd, trainingskampen en andere zaken.

Netwerk

Wij hebben een internationaal netwerk in Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Duitsland en in Zuid-Amerika. CONECTO SPORTS heeft contacten bij clubs, met zaakwaarnemers en belangenbehartigers maar ook rechtstreeks met spelers. Clubs kunnen via ons gebruik maken van dit netwerk.